הצהרת זכויות יוצרים והגבלת אחריות

כל הזכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מדר' טל פרנקל אלרואי אסור בהחלט.

מאמרי האתר

כל הזכויות על התוכן המתפרסם באתר זה שמורות לדר' טל פרנקל אלרואי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מדר' טל פרנקל אלרואי.

היתר קישור

בנוסף על ההגבלות המצויינות ומבלי לגרוע מהן, ניתן היתר לכל המעוניין ליצור קישור-אינטרנט (link) לאתר זה או לכל אחד מעמודיו, כל עוד הלינק הוא לעמוד שלם. חל איסור ליצור קישורים שיגרמו לתוכן להופיע בתוך סביבה 'מארחת' (host), תוך שימוש בפריימים (iframes) או בכל טכנולוגיה אחרת.

הגבלת אחריות

המידע באתר ניתן 'כמות-שהוא' ('as-is'). דר' טל פרנקל אלרואי אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון עבור כל אבדן ו/או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבאתר זה, או מהתכנים שמשובצים בו ו/או מקושרים אליו.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע לזכויות יוצרים ניתן לפנות לדר' טל פרנקל אלרואי: tal.alroy@gmail.com